Dziś w naszej szkole – podobnie jak w całej Polsce – tegoroczni maturzyści ukończyli naukę i otrzymali świadectwa. Dla całej społeczności szkolnej to wyjątkowy dzień. Z tej okazji odbyło się na sali gimnastycznej uroczyste spotkanie nauczycieli, wszystkich uczniów i zaproszonych rodziców. W części oficjalnej Pani Dyrektor wręczyła maturzystom nagrody i dyplomy, w imieniu swoim i nauczycieli, życzyła powodzenia i sukcesów na egzaminie maturalnym oraz spełnienia życiowych planów. Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Danuta Kochel, życząc maturzystom jak najlepszych wyników z poszczególnych przedmiotów i spełnienia marzeń. Po tej części miał miejsce program artystyczny przygotowany, pod kierunkiem wychowawców, przez klasy trzecie – III LO p, III TL, III TŻM. Znalazły się w nim, oprócz piosenek, wspomnienia z lat nauki, kabaret, pasowanie na dorosłego, ,, dobre rady’’ na maturę oraz garść poezji. Towarzyszyła temu starannie przygotowana oprawa sceniczna. Występujący bardzo się starali i program się podobał – o czym świadczyły liczne brawa.

Teraz przed trzecioklasistami już tylko matura.

Życzymy powodzenia!