Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim