W dniu 18 listopada klasa IV LOp w ramach edukacji prawnej brała udział w dwóch rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Przeworsku oraz uczestniczyła w spotkaniu z sędzią orzekającym w sprawach karnych.
Z uwagi na profil psychologiczno- pedagogiczny uczniowie spotkali się także z dyrekcją i pracownikami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Przeworsku, którzy przybliżyli im specyfikę swojej pracy.