ZAPRASZAMY SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ I RODZICÓW

DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA

PODCZAS XIII EDYCJI HAPPENINGU
POD HASŁEM: „GRAM CZYSTO – INTEGRUJĘ SIĘ NA NOWO”

 

         Dnia 8 czerwca 2021 roku tj. we wtorek w naszej szkole po raz trzynasty zorganizowany zostanie happening. Jest on świętem wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Ponadto promuje aktywny
i sportowy styl życia.

 

Program dnia:

8.00 – 10.25 – 1-3 lekcja wg planu zajęć dydaktycznych

10.25-10.40 Kampanie społeczne z zakresu profilaktyki uzależnień – materiały
i ulotki dla młodzieży

10.45 – 11.30 – Gry i zabawy na wesoło na świeżym powietrzu (w przypadku niepogody na sali gimnastycznej) – każda klasa zgłasza 6 przedstawicieli

11.30 – 12.45Wspólne grillowanie pod szkołą

12.45 – 13.00 – Sprzątanie obiektu szkoły po zakończonej imprezie

Sponsorem XIII edycji happeningu jest Rada Rodziców!

Decyzją dyrektora szkoły wychowawcy klas mogą usprawiedliwić nieobecność ucznia w tym dniu w szkole tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub osobistego usprawiedliwienia nieobecności ucznia przez rodzica.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy i integracji ze środowiskiem szkolnym!

organizator: zespół wychowawczy