Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania

 i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.