Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół odbyło się 25 czerwca 2021 roku. Po Mszy św. wszyscy zebrali się przed budynkiem szkoły. Pani Dyrektor Dorota Konieczna powitała przybyłych gości, m. in: Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga- pana Andrzeja Żygadło oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

Następnie przyszedł czas na wręczenie nagród , dyplomów oraz podziękowań dla tych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i aktywnie włączali się w pracę na rzecz szkoły.

W tym roku świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Hubert Wołoszyn z I klasy LO p, Katarzyna Kubicka, Magdalena Zygmunt, Aleksandra Świtalska, Nikola Kasprzyk z klasy II LO g., Julita Czepiel, Oliwia Ilasz z II klasy TL g. i Przemysław Kołcz z II klasy TŻLM p.

Rodzicom uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce Pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne.

Na zakończenie uroczystości Pan Burmistrz i Pani Dyrektor życzyli wszystkim dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.