Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „EUREKA”.  Udział w konkursie dostarczył uczniom nie tylko rozrywki umysłowej, ale  był sprawdzianem ich umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu fizyki. W tym roku do konkursu przystąpiło siedmiu  uczniów. Trzech z nich otrzymało dyplom za bardzo dobry wynik, pozostali natomiast dyplomy uznania.

            Serdecznie gratulujemy.