22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi, który w szczególny sposób świętują organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, ale powinien być ważny dla wszystkich mieszkańców naszej Planety.

      Celem ustanowienia Dnia Ziemi była potrzeba uświadomienia problemów związanych ze zmianami klimatu, brakiem dostępu do wody pitnej, wymieraniem gatunków, czy przeludnieniem. Tego dnia promowane są działania ograniczające niszczycielski wpływ człowieka na środowisko.

     Pandemia Covid-19 sprawiła, że wiele dużych inicjatyw musiało zostać ograniczonych, bądź organizowane są jedynie w formie on-line.

     W naszej szkole obchody Święta Ziemi objęły w tym roku dwie podstawowe formy:

  • Prezentację multimedialną przygotowaną na lekcje wychowawcze dla wszystkich klas przez Zespół Przedmiotów Przyrodniczych. Prezentacja poświęcona jest zasobom przyrody, ich zagrożeniom i możliwościom ochrony w codziennym życiu.
  • Konkurs Przyrodniczy „W harmonii z naturą” dla wszystkich uczniów szkoły.

Ocenie konkursowej  podlegają przygotowane przez uczniów prace inspirowane pięknem otaczającej nas przyrody, wykonywane w trzech kategoriach: zdjęcie, plakat, lub utwór literacki.

Chcieliśmy w ten sposób zachęcić wszystkich do wyjścia z domu  na zewnątrz – do lasu, parku, nad rzekę, czy łąkę – po to, aby dać sobie szansę na bezpośredni kontakt z naturą. Obecnie szczególnie są nam  potrzebne przerwy w codziennych zajęciach, aktywny odpoczynek, spacer. Możemy wtedy uświadomić sobie jak fascynujące i ważne  jest bogactwo otaczającego nas środowiska przyrodniczego.               Jesteśmy świadomi zagrożeń związanych z niepokojącymi zjawiskami we współczesnym świecie. Nie wiemy, jak długo jeszcze nasze środowisko będziemy mogli podziwiać w obecnym kształcie. Wiemy natomiast, że zachowanie tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, to moralny obowiązek nas wszystkich.