W dniu 29 września  odbyły się w Zespole Szkół szkolne eliminacje do IX  OGÓLNOPOLSKIEGO  DYKTANDA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO „Po polsku o historii”. Wzięło w nich udział 26 uczniów. Tekst pisany przez uczestników nawiązywał do losów Polaków, którzy szczególnie zasłużyli się w dziejach Śląska i nosił tytuł Niepokorni przywódcy.

Młodzież po raz kolejny miała okazję sprawdzić swoje umiejętności  ortograficzne, ponieważ wieloletnią tradycją naszej szkoły są konkursy.