Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu to święto obchodzone 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r., by uczcić pamięć Żydów pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Męczeństwo narodu żydowskiego podczas II wojny światowej określa się mianem Holocaustu. Nękanie Żydów rozpoczynało się natychmiast po zajęciu danego obszaru przez armię niemiecką. Zmuszano ich do noszenia na ubraniach gwiazdy Dawida i zamykano w osobnych dzielnicach, gettach, w których głód i choroby przyczyniały się do wysokiej śmiertelności. W krajach Europy Wschodniej prześladowania od samego początku przybrały brutalną formę: Żydom konfiskowano majątki, wysyłano ich do obozów koncentracyjnych i mordowano. W 1942 roku zaczęła się systematyczna zagłada narodu żydowskiego. Na specjalnej konferencji w Wannsee pod Berlinem, zorganizowanej w styczniu 1942 roku, opracowano projekt tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. W ramach tej zbrodniczej operacji Żydów z całej Europy przewożono do specjalnie wybudowanych obozów zagłady. Po wyładowaniu z wagonów kolejowych byli niemal natychmiast odprowadzani do komór gazowych, a następnie grzebani lub paleni w piecach krematoryjnych. Największe obozy zagłady funkcjonowały w Treblince, Bełżcu
i Oświęcimiu – Brzezince( Auschwitz- Birkenau).
Szacuje się ,że zginęło w nich prawie 6 mln Żydów.

Na lekcjach historii uczniowie poznają dzieje martyrologii Żydów i niech ta wiedza będzie przestrogą  nie tylko dla nich, ale także dla całego świata.