W dniu 27 maja br. odbył się II etap WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY Z LOGISTYKI „Być jak mistrzowie planowania”. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów, którzy w czasie 60 minut rozwiązywali test odejmujący zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne.

Po ocenie testów Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

  • I miejsce- Krystian Skubisz, kl. 1TL
  • II miejsce- Emilia Machniak kl. 2TŻLM
  • III miejsce- Oliwia Ilasz kl. 2TLg

 Nagrody zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego. Serdecznie gratulujemy.