8 czerwca w naszej szkole już po raz trzynasty odbył się happening pod hasłem Gram czysto – integruję się na nowo, którego celem jest promowanie zachowań prospołecznych wśród uczniów oraz szkoły jako miejsca, w którym nie ma zgody na przemoc i agresję. Ponadto happening popularyzuje aktywny i sportowy styl życia, zwłaszcza po czasie długotrwałej pandemii.

W tym roku cała społeczność szkolna integrowała się podczas zabaw sprawnościowych. Drużyny uczniowskie poszczególnych klas ostro rywalizowały o miejsce na podium biorąc udział w grach zespołowych i zawodach sportowych. Młodzież zapoznała się również z materiałami informacyjno- edukacyjnymi na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych oraz innych używek. Miłym akcentem imprezy było wspólne grillowanie, w którym uczestniczyli również uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej w Łopuszce Wielkiej. Ósmoklasiści zwiedzili naszą szkołę, zapoznali się z nauczycielami, ale przede wszystkim nawiązali nowe znajomości i miło spędzili czas.

Happening jest już tradycją naszej szkoły i także w tym roku impreza należała do udanych. Sprzyjała temu nie tylko ładna pogoda, ale przede wszystkim radosna atmosfera która towarzyszyła całej zbiorowości szkolnej.