W tym roku przypada 78. rocznica powstania w getcie warszawskim. Powstanie zostało przygotowane przez Żydowski Związek Wojskowy oraz Żydowską Organizację Bojową przy współpracy z AK. 19 kwietnia 1943 roku, gdy Niemcy przystąpili do ostatecznej likwidacji getta, bojownicy żydowscy stawili zbrojny opór wkraczającym oddziałom SS. Powstanie w getcie warszawskim, było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Powstańcy biorący udział w walkach w getcie,  mimo, że nie mieli realnej możliwości odniesienia sukcesu, stali się symbolem oporu ludności żydowskiej wobec działań władz niemieckich. Większość z nich zginęła, jedynie kilku grupom udało się uciec z getta i znaleźć schronienie na aryjskiej stronie. Uczcijmy pamięć powstańców i oddajmy im hołd.