Zarządzenie Nr 23/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze z dnia 24 marca 2020r. w sprawie obowiązkowego zdalnego nauczania