Wytyczne w sprawie przeprowadzania egzaminów. Informacja dla maturzystów.

Szczegółowy harmonogram wejścia na egzamin maturalny.