W dniu 29 stycznia 2020 roku uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Technikum w zawodzie technik logistyk wzięli udział w wycieczce do Owens-Illinos Inc. Huta Szkła w Jarosławiu. W ramach zwiedzania młodzież zapoznała się z procedurą planowania zaopatrzenia zakładu w surowce produkcyjne, procesem wytopu szkła, charakterem linii produkcyjnej oraz towarzyszącym jej przepływom surowca oraz wyrobów gotowych. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką prowadzenia kontroli jakości, układem linii transportowych wewnątrz zakładu i magazynem wyrobów gotowych.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali p. Monika Nawojska, p. Grzegorz Chrapek, p. Adam Puć.