Dnia 26.02.2020 roku w ramach działań prezentacji proponowanych kierunków kształcenia w Zespole Szkół w Kańczudze w roku szkolnym 2020/2021 odbyły się warsztaty: w zawodzie Technik Logistyk „Formowanie ładunków na palecie” oraz „Warsztat z edytora etykiet”, warsztat w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych „Savoir – vivre przy stole konsumenta”, a także warsztat w zawodzie Technik Mechanik „Wykonywanie rysunków technicznych w programie komputerowym Solid Edge”. W warsztatach uczestniczyła młodzież klas ósmych Szkół Podstawowych z Sieteszy, Siedleczki, Łopuszki Wielkiej, Pantalowic, Rączyny, Krzeczowic i Kańczugi.

Celem zajęć było rozbudzenie wyobraźni, pomysłowości na temat swojej przyszłości zawodowej oraz przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną naszej szkoły, współpracy z nauczycielami i uczniami, którzy bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą zawodową a jednocześnie przybliżyli tajniki pracy na zajęciach w poszczególnych zawodach.

Cieszymy się, że młodzież klas ósmych bardzo licznie i chętnie uczestniczyła w naszych zajęciach, co pozwoliło również na aktywne współdziałanie w grupie podczas warsztatów.