Wszystkich zainteresowanych II edycją Gminnego Konkursu Pisanka Wielkanocna – informujemy, że w związku z przedłużającym się nauczaniem zdalnym, ulega zmianie regulamin.

Zmiany są następujące:

  1. Prace należy sfotografować wraz z metryczką, która powinna stać obok pracy, aby były widoczne dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
  2. Zdjęcie przesłać na e-mail: zajac@gmail.com, temat: Konkurs Pisanka – imię i nazwisko uczestnika.
  3. Zdjęcia muszą być dobrej jakości, w przypadku złej jakości – nie będą brane pod uwagę do oceny.
  4. Do zdjęcia w oddzielnym pliku należy dołączyć oświadczenia – (Załącznik Nr 1
    i Załącznik Nr 2 – regulamin ze strony https://zskanczuga.pl/2020/ii-gminny-konkurs-pisanka-wielkanocna/
  5. Termin przesyłania zdjęć: 9 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00.
  6. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do szkół przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020.

Organizator

Zachęcamy do udziału