UWAGA !!!

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I w Zespole Szkół w Kańczudze

dostępne są w ZS w sekretariacie.

Komisja Rekrutacyjna