TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2021 r.

 

Data Godzina Sala Oznaczenie kwalifikacji Część egzaminu
11.01.2021 r. 9.00 304 AU.22 praktyczna
11.01.2021 r. 13.00 302 AU.32 praktyczna
12.01.2021 r. 12.00 302 AU.32 pisemna

 

Przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej:

Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć́ kalkulator prosty.

 

Przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej:

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.