Miło nam poinformować, że Zespół Szkół w Kańczudze  znalazł się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekaże 25 zestawów z tabletami wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 19 725,00 zł netto (24 261,75 zł brutto).

Mamy nadzieję, że dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli Naszej Szkoły wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a także do realizacji zdalnego nauczania.