SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020 r.

W dniach 14-25 września 2020 r. w naszej szkole organizowana jest akcja Sprzątanie Świata. W poczuciu odpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska, uczniowie klas promocyjnych wraz z wychowawcami udają się do przydzielonych im rejonów, aby zabierać z nich śmieci i przywracać naturalne piękno. W przeprowadzeniu akcji pomocne są materiały ( worki na śmieci i jednorazowe rękawiczki)  przekazane szkole przez Urząd Miasta i Gminy Kańczuga.

Cieszymy się, że przyłączając się do tej światowej inicjatywy, możemy potwierdzić naszą wrażliwość i świadomość ekologiczną.