Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół w Kańczudze

w czasie epidemii COVID-19