Komunikat o wywiadówce szkolnej!

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i objęcie powiatu przeworskiego żółtą strefą, spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych zostaje przesunięte na późniejszy termin wrześniowy.

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas drugich i klasy IV TL odbędzie się 11 września 2020 r. od godz.16.00 poprzez dziennik elektroniczny.

Zachęcamy rodziców do udziału.