Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Zmienione zostały przepisy dotyczące prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym od 25 marca 2020 r.  pracujemy wg nowych zasad:

 • Podstawowym źródłem informacji obowiązującym w szkole jest strona internetowa szkoły, zakładka zdalne nauczanie, kontakt telefoniczny lub mailowy, aplikacja Facebook lub Messenger i inne wybrane przez nauczyciela kanały przekazu informacji.
 • Udział uczniów w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowy dla wszystkich.
 • Uczniów obowiązuje tygodniowy plan nauczania wg którego odbywać się będzie zdalne kształcenie.
 • Uczniowie otrzymują zadania od nauczycieli za pośrednictwem wybranych narzędzi. Nauczyciele zamieszczają te zadania od godziny 8.00 w danym dniu zgodnie planem lekcji. Nauczyciele dostosowują formy pracy do indywidualnych możliwości swoich uczniów, uwzględniając również przerwy na odpoczynek dla uczniów.
 • Zobowiązuję uczniów do systematycznego odbierania informacji od nauczycieli
  i wykonywania zleconych zadań, ponieważ będą one podlegać ocenie.
 • Proszę Rodziców o wsparcie i mobilizowanie swoich dzieci do systematycznego udziału uczniów w zdalnym nauczaniu.
 • Konsultacje dla rodziców z nauczycielami prowadzącymi zajęcia proponujemy
  w formie elektronicznej. Adresy meilowe nauczycieli zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: Zdalne nauczanie.
 • Pedagog szkolny Katarzyna Kulig jest do dyspozycji uczniów i rodziców od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 14.00 pod nr telefonu: 609 774 070.