Dyrektor Zespołu Szkół  w Kańczudze informuje, że w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce szkoła będzie zamknięta
od dn. 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.  

kontakt: zskancz@pro.onet.pl

lub telefon: 16 642 38 30

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne