II GMINNY KONKURS „PISANKA WIELKANOCNA”

II edycja – rok szk. 2019/2020

Organizator:

Zespół Szkół w Kańczudze

                                                                      

Patronat:

Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze

Dyrektor OKMiG w Kańczudze

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze

  

Regulamin konkursu

 Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej i florystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek.

 Zasady uczestnictwa:

 

1.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie uczniów z terenu Miasta i Gminy Kańczuga:

– uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych,

– uczniowie Zespołu Szkół w Kańczudze.

2. Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie zdobione jajko wielkanocne w kompozycji stroika wielkanocnego.
3. Jeden uczestnik może przygotować 1 pracę konkursową.
4. Technika prac dowolna (np. kraszanka, jajka z masy papierowej, ażurowe, szydełkowane, drapanka, quilling, decoupage i inne).
5.

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

walory artystyczne, estetyka pracy, technika pracy, pomysłowość oraz układ kompozycji florystycznej stroika wielkanocnego jako całości.

6. Podstawa stroika nie może przekroczyć formatu A4.
7. Prace uszkodzone nie będą oceniane przez Jury.
8. Dla zwycięzców konkursu Organizatorzy przewidzieli dyplomy i nagrody.
9. Termin przekazania prac: 24 marca 2020 r. (wtorek) do godz. 1500 w sekretariacie szkoły.
10. Prace należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz dołączyć oświadczenia (Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2).
11. O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
12. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi – 2 kwietnia 2020 r.
13. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs będzie można odebrać po rozdaniu nagród w dniu
2 kwietnia 2020 r.
14. Dodatkowych informacji o konkursie udziela koordynator konkursu: p. Ewa Jodłowska-Zając
15. W przypadku jakichkolwiek zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

Zapraszamy

Do pobrania