Egzaminy poprawkowe w Zespole Szkół w Kańczudze sierpień 2020 r.

 

27.08.2020 r. (czwartek)

matematyka  s.211                                     godz. 9.00

 

28.08.2020 r.(piątek)

język angielski  s.301                                 godz. 9.00

 

UWAGA!

Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym określonym w „Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19”, które stanowią załącznik do Zarządzenia nr 27/2019/2020 dyrektora szkoły  z dnia 21.05. 2020 r. oraz wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi przeprowadzania egzaminów w szkole. W/w dokumenty  są dostępne na stronie szkoły.