Egzamin maturalny  – terminy:

 Część ustna egzaminu w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

Terminy części pisemnej w załączeniu.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego :  do 11 sierpnia 2020 r.

 

Egzamin w terminie poprawkowym: 8 września 2020 r. godz. 9.00

Część ustna egzaminu w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym:  do 30 września 2020 r.

 

Egzamin maturalny