Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice

Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

Mija kolejny rok szkolny. Rok, który stał się dużym wyzwaniem dla  nas wszystkich.

Ze względu na zagrożenie pandemią i wprowadzone rygory sanitarne musieliśmy  wszyscy wykazać się dużą odpowiedzialnością, wytrwałością i odwagą w podejmowaniu nowych działań, za co dziękuję.

Gratuluję Uczniom sukcesów w nauce i jednocześnie dziękuję za zaangażowanie w życie szkoły; reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach i akcjach charytatywnych. Teraz przed Wami czas zasłużonego wypoczynku. Życzę  Wam wspaniałych, słonecznych wakacji, pełnych uśmiechu i radości.

Dziękuję za wsparcie szkoły Panu Burmistrzowi Andrzejowi Żygadło.

Dziękuję Rodzicom oraz Radzie Rodziców i Radzie Szkoły za pomoc, życzliwość i serdeczność.

Dziękuję Nauczycielom i Pracownikom szkoły za trud włożony w edukację, wychowanie i dobre funkcjonowanie szkoły.

Dyrektor

Dorota Konieczna