Przypominamy, że zgodnie z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotyczącą egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń –luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

 

Deklaracja dla kwalifikacji AU.22 – zalacznik_3_2017

Deklaracja dla kwalifikacji A.32, M.19, M.44, T.06, T.15 – zalacznik_3_2012

Deklaracja dla KKZ – zalacznik_3b_2017

 

Adres e-mail szkoły: zskancz@pro.onet.pl