Dostawa i montaż tablic interaktywnych z oprogramowaniem oraz rzutników multimedialnych do Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

zapytanie ofertowe tablice i rzutniki

Dokonano sprostowania w punkcie 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: w miejsce WXGA 1024×768 wpisano WXGA 1280×800

Zapytanie znajduje się na bazie konkurencyjności.

 

Został wyłoniony Wykonawca

– Kserkom 2 Barbara Weberbauer 33-100 Tarnów ul. Romanowicza 32