Dostawa komputerów przenośnych oraz oprogramowania do Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Zapytanie znajduje się na Bazie Konkurencyjności .
Został wyłoniony wykonawca: iCOD.pl sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko – Biała

Do pobrania