Organizacja i przeprowadzenie kursów: barista, barman dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

zapytanie cenowe barista i barman

Zapytanie znajduje się na bazie konkurencyjności.

Został wyłoniony Wykonawca:

Kurs barista:

Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

Kurs barman:

Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków