W  dniu dzisiejszym tj. 9.09.2019r. upływa termin wpłat

na Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół w Kańczudze.