Światełko Pamięci

Szanowni nauczyciele, drodzy rodzice i uczniowie !

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Edycji Światełka Pamięci i organizowanej akcji zbierania zniczy, które zostaną zapalone w Dniu Wszystkich Świętych na opuszczonych grobach naszych rodaków pochowanych na kresach wschodnich. Podarujmy to Światełko Pamięci tym zapomnianym, niech ta akcja będzie wyrazem pamięci o nich.

Akcja trwa do 4 listopada 2019 roku.
Znicze proszę przekazywać do sali 302 do p. M. Nawojskiej