Uczniowie Zespołu Szkół często biorą udział w różnorodnych konkursach oraz zawodach i osiągają w nich sukcesy. Przykładem może być finał Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego ŚWIAT POEZJI JERZEGO HARASYMOWICZA W OBIEKTYWIE. Jego  organizatorem  był Młodzieżowy Dom Kultury im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, a celem ukazanie piękna twórczości Jerzego Harasymowicza i popularyzowanie sztuki fotograficznej jako środka komunikacji kulturowej.  Do udziału w konkursie pod opieką p. Lucyny Szymańskiej  zgłosiły się 2 uczennice klasy III TL: Izabela Zieleń i Renata Żyła. Obie prace były bardzo interesujące i świadczyły  o wrażliwości artystycznej i estetycznej a także o znajomości poezji Harasymowicza. Szczególną uwagę jury zwróciła praca i artystyczny komentarz ucz. Izabeli Zieleń, która otrzymała wyróżnienie.

Kolejnym przykładem może być XVII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny KAPLICZKI I ZABYTKI SAKRALNE KARPAT, którego celem było pokazanie piękna zapomnianych oraz znanych miejsc regionu Karpat i Podkarpacia oraz zainteresowanie młodzieży tradycyjną kulturą ludową.
Do udziału w konkursie pod opieką p. Beaty Drozd zgłosili się: Weronika Chmura z kl. III TŻ, Jakub Marszałek z kl. III TM i Natalia Skalska z kl. II TL.
Wielki sukces w konkursie odniosła Natalia Skalska zdobywając I miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych  sukcesów!