W dniach 24-26 maja w Jarosławiu odbędzie się inauguracja Programu i pierwsze warsztaty prowadzone przez ekspertów zgodne z preferencjami uczestników, m.in. zajęcia teatralne, literackie, zajęcia dotyczące nauk społecznych i przyrodniczych. Warsztaty będą kontynuowane w okresie wakacji w formie obozu letniego, podczas którego młodzież będzie poznawać dziedzictwo kulturowe Podkarpacia.

GRATULUJEMY!