Zespół Szkół przyłącza się do projektu „Razem dbamy o to, czym oddychamy”

      W trosce o stan naszego środowiska a zwłaszcza jakości powietrza, nasza szkoła przyłącza się do projektu realizowanego przez Fundację ” Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu pt. „Razem dbamy o to, czym oddychamy”.

Przyłączając się do społeczności osób dbających o naturalne środowisko a tym samym o własne zdrowie i zdrowie osób najbliższych, zachęcamy wszystkich do udziału w konkursach przeprowadzanych w ramach w/w projektu:

konkurs z naklejką dla wszystkich mieszkańców Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego

konkurs na Facebook’u dla osób posiadających własny profil.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursów zamieszczone są na stronie www.tradycyjnazagroda.pl (zakładka: Projekty – „Razem dbamy o to, czym oddychamy”).

      W ramach tego projektu przeprowadzone zostaną również w naszej szkole zajęcia dla klas pierwszych poświęcone skutkom palenia śmieci w ogrodach, kotłowniach i paleniskach domowych oraz właściwym sposobom zagospodarowania odpadów.

       Zachęcamy całą społeczność naszej szkoły do zaangażowania się w działania mające na celu poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości spalania śmieci w gospodarstwach domowych a przede wszystkim do podjęcia konkretnych działań we własnych domach, wśród znajomych, które będą zmierzać do polepszenia jakości powietrza w lokalnym środowisku.