PROJEKT „DOBRY ZAWÓD INWESTYCJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ” W ZESPOLE SZKÓŁ W KAŃCZUDZE

Od października 2017 r. do października 2019 roku Zespół Szkół w Kańczudze realizuje projekt pn. „Dobry zawód inwestycją na przyszłość”. Jego beneficjentami są uczniowie Technikum Logistycznego, Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Mechanicznego mieszczącego się w naszej szkole oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Kańczudze dostosowanego do potrzeb rynku pracy u 95 uczniów Technikum oraz 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak również doposażenie szkoły w sprzęt do 31.10.2019 r. Kompetencje uczniów są poszerzane poprzez realizację kursów zawodowych, staży  i doradztwa edukacyjno-zawodowego, natomiast nauczycieli poprzez realizację kursów, szkoleń i staży u lokalnych przedsiębiorców. Kontakty nawiązane z przedsiębiorcami skutkują realnym zwiększeniem możliwości zatrudnienia naszych absolwentów zwłaszcza na lokalnym rynku pracy.

 W ramach realizacji projektu od jego rozpoczęcia w październiku 2017 r.  do chwili obecnej przeprowadzono następujące działania:

 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło w kursach,

  1. 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło w stażu,
  2. 62 uczniów TM, TL, TŻ uczestniczyło w stażu zawodowym
    u pracodawców,
  3. 81 uczniów TM, TL, TŻ uczestniczyło w kursach: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”, „Obsługa wózków widłowych”, „Obsługa suwnic”, „Kelnerskim”, „Sprzedawca z kasą fiskalną”, „Event Manager”,
  4. 50 uczniów TM, TL, TŻ uczestniczyło w doradztwie edukacyjno- zawodowym.
  5. doposażono w pomoce dydaktyczne pracownię mechaniczną i logistyczną

Na bieżąco realizowane są zajęcia z doradztwa edukacyjno –zawodowego. Uczniowie, którzy uczestniczyli w kursach i doradztwie edukacyjno – zawodowym rozpoczęli również obowiązkowe staże u pracodawców, które planowane są na luty i czerwiec/lipiec 2019 roku. Planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni żywieniowej.

 

Całkowita kwota projektu: 715 105,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 607 839,57 zł

Dofinansowanie JST: 71 655,42 zł