Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkół w Kańczudze rozpoczęła się o godzinie 8.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Następnie cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście udali się do budynku szkoły. Pani Dyrektor Dorota Konieczna serdecznie przywitała wszystkich obecnych, a w szczególności uczniów klas pierwszych. Życzyła wytrwałości i sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. W trakcie uroczystości pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i tym samym zostali formalnie włączeni do grona uczniów.

Wiele ciepłych słów padło również pod adresem naszej szkoły z ust zaproszonych gości, Starosty Przeworskiego Pana Bogusława Urbana oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kańczugi Pana Andrzeja Żygadły. Pan Burmistrz podkreślił, że gmina jako nowy organ prowadzący dołoży wszelkich starań, aby wspierać i rozwijać placówkę. Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.