MOJA MIEJSCOWOŚĆ JEST CIEKAWA

FINAŁ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Międzyszkolne i powiatowe konkursy o różnorodnej tematyce, mają w Zespole Szkół wieloletnią tradycję. Potwierdza to niedawny finał kolejnej edycji MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pod hasłem MOJA MIEJSCOWOŚĆ JEST CIEKAWA, który miał miejsce 14 marca 2019r.  Adresowany był nie tylko do uczniów naszej szkoły, ale także  uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Powiatu Przeworskiego. Nad jego przebiegiem czuwały: p. L. Szymańska oraz p. M. Nawojska. Celem zmagań konkursowych było krzewienie idei małej ojczyzny i patriotyzmu w ogóle, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, uwrażliwienie na piękno świata, w którym żyjemy. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, konkurs cieszył się dużą popularnością – ogółem do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie z 10 szkół. Nadesłano 92 prace, które cechował wysoki i wyrównany poziom artystyczny i merytoryczny. Uczestnicy wykazali się znajomością małej ojczyzny i pasją poznawania świata, stąd jury stanęło przed trudnym wyborem. Wyłonieni laureaci w kategorii gimnazjum i szkoły podstawowe to:

I miejsce – Oliwia Partyka, Szkoła Podstawowa w Manasterzu

II miejsce – Wiktoria Pilawa, Szkoła Podstawowa w Pantalowicach

III miejsce – Mateusz Sobal, Szkoła Podstawowa w Sieteszy

Wyróżnienie:

Oliwier Malinowski –   Szkoła Podstawowa w Urzejowicach

Natalia Wąsacz –   Szkoła Podstawowa w Urzejowicach

Spośród uczniów naszej szkoły uznanie zdobyły:

I miejsce – Maria Dryniak

II miejsce – Natalia Skalska

III miejsce – Weronika Chmura

Wyróżnienie: Renata Żyła.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga oraz Radę Rodziców Zespołu Szkół.

Wszystkim nagrodzonym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.