16 grudnia 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kańczudze.

W obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Łukasza Skóry, Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Pana Andrzeja Żygadło, Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga Pani  Teresy Argasińskiej oraz zaproszonych gości młodzi radni wybrani w wyborach złożyli ślubowanie i otrzymali zaświadczenia o wyborze. Jak podkreślano Rada ma charakter konsultacyjny, będzie działać w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży oraz kształtowania postaw demokratycznych i patriotycznych.

Następnie w drodze tajnego głosowania dokonano wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej, którym została Oliwia Ilasz – uczennica klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół w Kańczudze, wiceprzewodniczącymi:  Maciej Brzóska również uczeń naszej szkoły oraz Michał Klepacz ze Szkoły Podstawowej w Kańczudze.

Gratulujemy.