Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze zaprasza do udziału w MIĘDZYSZKOLNYM  KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pod hasłem MOJA MIEJSCOWOŚĆ  JEST CIEKAWA

 

CELE KONKURSU:

– rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów,

– krzewienie idei MAŁEJ OJCZYZNY i uwrażliwianie na piękno świata,  w którym żyjemy,

– promocja uczniowskich  talentów,

– wymiana doświadczeń i rozwijanie współpracy między szkołami.

 

ORGANIZATOR:

ZESPÓŁ SZKÓŁ w KAŃCZUDZE

 

PATRONAT:

– Starosta Powiatu Przeworskiego,

– Burmistrz Miasta i  Gminy Kańczuga,

– Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze,

– Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze,

– Rada Szkoły przy Zespole Szkół w Kańczudze.

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas III gimnazjum i szkół podstawowych Powiatu Przeworskiego.