W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 02.03.2019 r. .-28.03.2019 r. odbyła się II edycja kursu „Wózków widłowych napędzanych”. Uczestniczyło w nim 13 uczniów/uczennic z klasy czwartej Technikum Logistycznego oraz 1 uczennica z klasy II Technikum Logistycznego. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu obsługi wózków widłowych i wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.

Poprzez udział w kursie uczestnicy/uczestniczki poszerzyli/ły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku operatora wózków widłowych napędzanych.

Wszyscy uczniowie/uczennice otrzymali/ły zaświadczenie potwierdzające nowo nabyte umiejętności oraz zezwolenie na kierowanie wózkami.