W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 17.11-25.11.2018 r. odbył się kurs „Sprzedawca z kasą fiskalną”. Uczestniczyło w nim 10 uczniów/uczennic z klasy trzeciej TŻ. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do wykonywania zawodu na stanowisku sprzedawca z kasą fiskalną. Poprzez udział w kursie uczestnicy/uczestniczki poszerzyli/ły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku sprzedawcy. Każdy z beneficjentów/beneficjentek samodzielnie, ale pod nadzorem prowadzącego obsługiwał/a kasę fiskalną. Wszyscy uczniowie/uczennice otrzymali/ły zaświadczenia potwierdzającego nowo nabyte umiejętności.