W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 1.12.2018-19.01.2019 r. odbył się kurs „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Uczestniczyło w nim 10 uczniów z klasy trzeciej i czwartej Technikum Mechanicznego. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu obsługi i programowania obrabiarek CNC.

Poprzez udział w kursie uczestnicy poszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenie potwierdzające nowo nabyte umiejętności.