W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 9.09.2019 r. do 20.09.2019 r. odbył się kurs „Barista”. Uczestniczyło w nim osiem uczennic oraz dwóch uczniów z klasy trzeciej Technikum Żywienia. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do wykonywania zawodu na stanowisku barista.

Poprzez udział w kursie uczestniczki/uczestnicy poszerzyły/li swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę w zawodzie barista. Każda/y z beneficjentek/tów nabył/ła wiedzę na temat metod i technik przygotowania kawy oraz nauczył/ła  się przygotowywać produkty kawowe zgodnie ze standardami i indywidualnymi oczekiwaniami gościa.  Uczestnicy/ki nauczyły/li się pracować samodzielnie jak również współpracować w zespole. Absolwenci/tki szkolenia będą profesjonalnie obsługiwać sprzęt baristyczny. Wszystkie/cy uczennice/uczniowie otrzymały/li zaświadczenia potwierdzające nowo nabyte umiejętności.