Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze informuje,

że w związku z zawieszeniem strajku zajęcia w szkole

od dnia 15 kwietnia 2019 roku będą odbywać się zgodnie z planem lekcji.