Organizator: Zespół Szkół w Kańczudze

Patronat:

Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze

Dyrektor OKMiG w Kańczudze

Dyrektor Zespołu Szkół w Kańczudze

Regulamin konkursu

 Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej i florystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek.

Zasady uczestnictwa:

 1. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie uczniów z terenu Miasta i Gminy Kańczuga: – uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych i uczniowie klas III Gimnazjum, -uczniowie Zespołu Szkół w Kańczudze.
 2. Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie zdobione jajko wielkanocne w kompozycji stroika wielkanocnego.
 3. Jeden uczestnik może przygotować 1 pracę konkursową.
 4. Technika prac dowolna (np. kraszanka, jajka z masy papierowej, szydełkowane, drapanka, quilling, decoupage i inne).
 5. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac wg następujących kryteriów: walory artystyczne, estetyka pracy, technika pracy, pomysłowość oraz układ kompozycji florystycznej stroika wielkanocnego jako całości.
 6. Podstawa stroika nie może przekroczyć formatu A4.
 7. Prace uszkodzone nie będą oceniane przez Jury.
 8. Dla zwycięzców konkursu Organizatorzy przewidzieli dyplomy i nagrody.
 9. Termin przekazania prac: 5 kwietnia 2019 r. (piątek) do godz. 1100 w sekretariacie szkoły.
 10. Prace należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz dołączyć oświadczenia (Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2).
 11. O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 12. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2019 r.
 13. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs zostaną zaprezentowane podczas I Kiermaszu Wielkanocnego z możliwością sprzedaży przez właściciela pracy.
 14. Dodatkowych informacji o konkursie udziela koordynator konkursu: p. Ewa Jodłowska-Zając.
 15. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 16. W przypadku jakichkolwiek zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

Zapraszamy